BENEFIT plus CZBENEFIT plus CZ Jde odpovědni za své finance?

Služby

Hlavními činnostmi, které firma BENEFIT plus CZ nabízí svým klientům jsou:

■ zavedení a komplexní vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, včetně zpětných rekonstrukcí a kontrol

■ zpracování účetních uzávěrek

■ komplexní zpracování mzdové agendy, včetně všech výkazů

■ zpracování DPH

■ kontinuální audit

■ daňové poradenství a optimalizaci daňových základů

■ zajištění komplexního auditu

■ zpracování všech typů daňových přiznání včetně všech příloh, uložení listin u OS

■ pro naše klienty zajišťujeme veškerý styk s příslušnými úřady

■ dle potřeby je možná činnost naší pracovnice ve firmě klienta - externí spolupráce

■ spolupracujeme (pro potřeby našich klientů) s advokátní kanceláří v oblasti obchodního práva

■ dále spolupracujeme s advokátní kanceláří, která vystupuje jako správce konkurzních podstat

■ rovněž pro naše klienty zajišťujeme spolupráci s firmou, která řeší problematiku nedobytných pohledávek

■ poskytujeme poradenskou a konzultační činnost v oblasti účetní a daňové